Hälsa

Läkarintyg för högre behörighet Stockholm

För en uppgradering till högre behörighet av ditt körkort behöver du ett läkarintyg. Detta läkarintyg för högre behörighet till körkort går att få fram på flera olika ställen i Stockholm. Först fyller du i en blankett och sedan går du dit och genomgår olika tester och därefter kan läkarintyget för en högre behörighet än vanliga personbilar ordnas fram. En del vill ha en högre behörighet för att köra saker på fritiden medan andra behöver det i yrket.

Oavsett vilken typ av behörighet du vill ha så är det bra att gå in på exempelvis trafikverket eller transportstyrelsens hemsidor för att läsa på ordentligt innan om just den specifika körkorts typ som du är ute efter. Det finns en mängd olika varianter utöver vanlig personbil som är avhängda vikt och storlek på de fordon och släp som du ämnar att köra. Nedan följer en sammanställning.

Vilka behörighetsklasser på körkortet finns det?

  • Körkort C1 – avser lastbilar med en total vikt om max 7500 kilo
  • Körkort C1E – gäller samma som C1 samt även för tungt släp max-vikt 12 000 kg
  • Körkort CE – samma som de två föregående samt ett påkopplat släp utan viktbegränsning
  • Körkort C – också det här avser de tre föregående men med C får du även köra lastbilar utan viktbegränsning och personbilar till vikten av 3500 kg och en släpvagn om max 750 kg
  • Körkort D1 – detta körkort avser medelstora bussar där max 16 passagerare plus föraren får färdas i, samt att bussen inte är längre än åtta meter
  • Körkort D1E – avser samma som D1 men med detta tillåts även påkoppling av ett eller flera släp utan avgränsning för vikt
  • Körkort D – ger rättighet att köra buss oberoende av antalet sittplatser eller längd och att ett släp om max 750 kg får kopplas på
  • Körkort DE – samma som D med tillägget att släp kan kopplas på utan någon hänsyn till vikt

Exempel på några av de ställen i Stockholm dit du kan gå för att ordna med ditt intyg är Stockholm körkortsmottagning, Wallberghälsan och Stockholmmedicaloffice. Här kan man även få skrivna läkarintyg till andra saker såsom att visa upp för försäkringsbolaget vid en missad flygresa, sjöfartsverket, för att få tillstånd att köra taxi eller för att springa ett maraton till exempel.